MAKSUD LOGO


Logo diatas melambangkan satu identiti yang kukuh, bersatupadu di dalam usaha memajukan industri perikanan.

 

Warna biru adalah menggambarkan laut dimana menjadi tempat sumber utama pembangunan industri perikanan.
Bot adalah menggambarkan industri perikanan yang perlu dibangunkan oleh Persatuan ini.

 

Lambang berupa tangan adalah menggambarkan dua badan Persatuan Nelayan peringkat negeri dan kawasan dipadukan dan didokong bersama dengan semangat gigih dan progresif ke arah membangunkan industri perikanan di bawah Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT).© 2009 Persatuan Nelayan Kebangsaan - Webmaster